Täytä ruokamyrkytysepäilyilmoitus täällä Fyll i anmälan om misstanke om matförgiftningsepidemi här


Ohjeet ruokamyrkytysepäilyilmoituksen täyttöön Instruktion för anmälan om misstanke om matförgiftningsepidemi(på finska)
Ohjeet ruokamyrkytysilmoitusjärjestelmän käyttöön Instruktion för användande av datasystemet för anmälan av matförgiftningsepidemier
Selvitysilmoituksen malliliite Modellbilaga till anmälan om utredning
Valviran ohje uimavesivälitteisen epidemian selvittämisestä