Täytä ruokamyrkytysepäilyilmoitus täällä Fyll i anmälan om misstanke om matförgiftningsepidemi här


Ohjeet ruokamyrkytysepäilyilmoituksen täyttöön Instruktion för anmälan om misstanke om matförgiftningsepidemi
Ohjeet ruokamyrkytysilmoitusjärjestelmän käyttöön Instruktion för användande av datasystemet för anmälan av matförgiftningsepidemier
Selvitysilmoituksen malliliite Modellbilaga till anmälan (på finska) om utredning
Valviran ohje uimavesivälitteisen epidemian selvittämisestä Valviras anvisning om utredning av badvattenburen epidemi