Anmälan om misstänkt matförgiftningsepidemi eller vattenburen epidemi


Blanketten är avsedd att fyllas i av medlemmar i kommunens utredningsarbetsgrupp för utredning av epidemier. Fyll inte i den här om du inte är medlem i arbetsgruppen, utan ta då kontakt med den egna kommunens livsmedelstillsynsmyndighet
Jag är medlem i utredningsarbetsgruppen för utredning av epidemier eller bemyndigad av den