Livsmedelsverkets prislista

Utlämnande av uppgifter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelssäkerhetsverket
Intyg, andra tjänster och avgifter
Andra tjänster och avgifter
Pris, €:
Utan Moms: 149,00
Moms: 35,76
Totalt: 184,76

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 70029