Ruokaviraston hinnasto

Tiedonluovutus

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Ruokaviraston yhteiset
Todistukset, muut palvelut ja maksut
Muut palvelut ja maksut
Hinta €:
Veroton: 149,00
ALV: 35,76
Yhteensä: 184,76

Asetustunnus: MMM 1146/2018 8 §

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Tiedonluovutus 149 eur/h. + alv. Julkiset tietoaineistot luovutetaan maksutta silloin, kun luovutus on mahdollista suoraan yksilöityjen hakukriteerien avulla. Tiedonluovutuksista voidaan periä Ruokaviraston hinnaston perustuva maksu, jos tietoaineistoa joudutaan sovittamaan vastaanottajan tarpeisiin esimerkiksi yhdistelemällä aineistoja eri rekistereistä asiakkaan toivomalla tavalla, ja tiedonluovutuksen voidaan näin katsoa olevan uuden tietoaineiston koostamista. Tällaisistakaan tiedonluovutuksista ei kuitenkaan peritä maksua, jos kyse on vähäistä työmäärää vaativista tiedonluovutuksista. Vähäisellä työmäärällä tarkoitetaan alle 30 minuutin työaikaa tietoaineiston valmistelussa. Tieteellisen tutkimuksen, koulutuksen, median ja viranomaisten käyttöön tarvittavat tietoaineistot luovutetaan pääsääntöisesti maksutta, vaikka siihen liittyisi vähäistä työmäärää enemmän työtä. Työtä tehdään kuitenkin olemassa olevien resurssien puitteissa. Asiakkaalle annetaan tilauksen yhteydessä kustannusarvio hänen pyytämästään tietopalvelusta. Jos kustannusarvio ylittyy yli 20 %, hinnasta sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa. Salassa pidettävien tietojen peittämisestä laskutetaan Ruokaviraston hinnaston perusteella.
Yksilöivät tunnisteet: 70029