Livsmedelsverkets prislista

Krävande experttjänster för varje påbörjad timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelssäkerhetsverket
Intyg, andra tjänster och avgifter
Andra tjänster och avgifter
Andra tjänster
Pris, €:
Utan Moms: 186,35
Moms: 44,72
Totalt: 231,07

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 70019 / L60016