Livsmedelsverkets prislista

Certifikat

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelssäkerhetsverket
Intyg, andra tjänster och avgifter
Intyg
Certifikat
Pris, €:
Utan Moms: 97,12
Moms: 23,31
Totalt: 120,43

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 70017 / L60014