Livsmedelsverkets prislista

Certifikat

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelssäkerhetsverket
Intyg, andra tjänster och avgifter
Intyg
Certifikat
Pris, €:
Utan Moms: 61,22
Moms: 14,69
Totalt: 75,91

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 70015 / L60012