Livsmedelsverkets prislista

Laboratoriernas adressförteckning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelssäkerhetsverket
Intyg, andra tjänster och avgifter
Andra tjänster och avgifter
Andra tjänster
Pris, €:
Utan Moms: 20,15
Moms: 4,84
Totalt: 24,99

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 70012 / L60009