Livsmedelsverkets prislista

Annat intyg som har utfärdats på begäran

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelssäkerhetsverket
Intyg, andra tjänster och avgifter
Intyg
Andra intyg
Pris, €:
Utan Moms: 14,09
Moms: 3,38
Totalt: 17,47

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 70008 / L60005