Livsmedelsverkets prislista

Porto

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelssäkerhetsverket
Intyg, andra tjänster och avgifter
Andra tjänster och avgifter
Avgifter
Pris, €: Se nedan

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Porto debiteras enligt postens gällande prislista för försändelser som sänts som brådskande på begäran.
Individuella identifiare: 70003 / L60000