Livsmedelsverkets prislista

Indrivningsavgifter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelssäkerhetsverket
Intyg, andra tjänster och avgifter
Andra tjänster och avgifter
Avgifter
Pris, €: Se nedan

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: För betalningspåminnelse debiteras 5 ?/påminnelse. Vid dröjsmål med betalningen uppbärs en dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982) samt eventuella indrivningskostnader som förorsakats staten.
Individuella identifiare: 70002 / L60000