Livsmedelsverkets prislista

Resekostnader

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelssäkerhetsverket
Intyg, andra tjänster och avgifter
Andra tjänster och avgifter
Avgifter
Pris, €: Se nedan

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Resekostnader uppbärs i enlighet med orsakade kostnader
Individuella identifiare: 70001 / L60000