Livsmedelsverkets prislista

Salmonella, påvisning, SureTect

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av gödselsmedlen
Mikrobiologi
Jordförbättringsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 78,81
Moms: 18,91
Totalt: 97,72

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Salmonella påvisning, SureTect realtids PCR-metod
Undersökningens längd: 2-12 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Satu Hakola: satu.hakola(at)ruokavirasto.fi; t. 040 524 1974
Undersökningsremiss: Provtagning och insändande av prover
Prov: Gödslingsmedlen
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 2-12 dagar
Individuella identifiare: 53038 / L70083