Livsmedelsverkets prislista

Bacillus sp., bestämning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödselsmedlen
Mikrobiologi
Växtunderlag
Pris, €:
Utan Moms: 62,54
Moms: 15,01
Totalt: 77,55

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Evira 3416. Bestämning av antalet bakterier på nötblodagar. Koloniräkningsteknik
Undersökningens längd: 1 - 5 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Satu Hakola t. 040 524 1974
Prov: Gödslingsmedlen
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Undersökningsresultatet färdigt: 1 - 5 dagar
Individuella identifiare: 53026 / L70034