Livsmedelsverkets prislista

Mögel och jäster, bestäming

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödselsmedlen
Mikrobiologi
Växtunderlag
Pris, €:
Utan Moms: 56,85
Moms: 13,64
Totalt: 70,49

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: NMKL 98:2005. Mögel och jäster. Bestämning i livsmedel och foder
Undersökningens längd: 1-2 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Satu Hakola t. 040 524 1974
Prov: Gödslingsmedlen
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor
Individuella identifiare: 53022 / L70023