Livsmedelsverkets prislista

Escherichia coli, bestäming

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av gödselsmedlen
Mikrobiologi
Organiska gödselmedel
Pris, €:
Utan Moms: 73,55
Moms: 17,65
Totalt: 91,20

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: NMKL 125:2005 modifierad. Bestämning av Escherichia coli. Koloniräkningsteknik.
Undersökningens längd: 1 - 14 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Satu Hakola: satu.hakola(at)ruokavirasto.fi; t. 040 524 1974
Undersökningsremiss: Provtagning och insändande av prover
Prov: Gödslingsmedlen
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 1 - 14 dagar
Individuella identifiare: 53011 / L70039