Livsmedelsverkets prislista

Anaeroba sulfitreducerande bakterier / sulfitreducerande klostridier, bestämning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av gödselsmedlen
Mikrobiologi
Organiska gödselmedel
Pris, €:
Utan Moms: 56,85
Moms: 13,64
Totalt: 70,49

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: NMKL 56:2015 modifierad. Bestämning av anaerobiska sulfit-reducerande bakterier / sulfit-reducerande clostridier.
Undersökningens längd: 3 - 14 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Satu Hakola: satu.hakola(at)ruokavirasto.fi; t. 040 524 1974
Undersökningsremiss: Provtagning och insändande av prover
Prov: Gödslingsmedlen
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 3-14 dagar
Individuella identifiare: 53003 / L70017