Livsmedelsverkets prislista

Analys av orent utsäde av spannmål och skadegörare

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Exportkontroll av spannmål
Spannmål
Pris, €:
Utan Moms: 38,00
Moms: 0
Totalt: 38,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.6.3.6

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: Högst 2 veckor
Individuella identifiare: 51506 / J25101