Livsmedelsverkets prislista

Per prov: 1 virus/100 knölar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Virustest av utsädespotatis
Pris, €:
Utan Moms: 140,75
Moms: 0
Totalt: 140,75

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.8.4.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: Före slut av december om prov är på laboratorioum hittils slut av november
Individuella identifiare: 51505 / J42109