Livsmedelsverkets prislista

Per prov: antingen 6 virus eller vid omtest 1 virus/400 knölar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Virustest av utsädespotatis
Pris, €:
Utan Moms: 257,05
Moms: 0
Totalt: 257,05

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.8.4.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: Före slut av december om prov är på laboratorioum hittils slut av november
Individuella identifiare: 51504 / J42104