Livsmedelsverkets prislista

Per prov: ljus ringröta

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Testning av ringröta i utsädespotatis
Pris, €:
Utan Moms: 77,50
Moms: 0
Totalt: 77,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.8.4.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: Före slut av januari
Individuella identifiare: 51502 / J42103