Livsmedelsverkets prislista

Per påbörjad hektar, när analysen görs 1.4–30.6 för produktion under samma växtperiod

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Analys av potatiscystnematod från jordprov
Pris, €:
Utan Moms: 39,80
Moms: 0
Totalt: 39,80

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.8.3.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: Brådskande
Individuella identifiare: 51501 / J42102