Livsmedelsverkets prislista

Per påbörjad hektar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Analys av potatiscystnematod från jordprov
Pris, €:
Utan Moms: 26,50
Moms: 0
Totalt: 26,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.8.3.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: Före slut av april
Individuella identifiare: 51500 / J42101