Livsmedelsverkets prislista

Fukthalt, olje och protein, NIT-method

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionnn
Kvalitetsanalyser
Ryps
Pris, €:
Utan Moms: 17,48
Moms: 4,20
Totalt: 21,68

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: NIT-snabbtest av fukthalt, oljehalt och proteinhalt
Undersökningens längd: Högst 2 veckor, exportprover: högst 2 dygn efter att provet har anlänt.
Individuella identifiare: 51175 / L44003