Livsmedelsverkets prislista

Proteinhalt, Kjeldahl

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionnn
Kvalitetsanalyser
Bondbönor
Pris, €:
Utan Moms: 57,43
Moms: 13,78
Totalt: 71,21

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Proteinhalt (referensmetod)
Undersökningens längd: Högst 2 veckor, exportprover: högst 2 dygn efter att provet har anlänt.
Individuella identifiare: 51174 / L44012