Livsmedelsverkets prislista

Fukthalt och protein, NIT-method

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Kvalitetsanalyser
Bondbönor
Pris, €:
Utan Moms: 17,48
Moms: 4,20
Totalt: 21,68

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: NIT-snabbtest av fukthalt och protein
Undersökningens längd: Högst 2 veckor, exportprover: högst 2 dygn efter att provet har anlänt.
Individuella identifiare: 51173 / L44003