Livsmedelsverkets prislista

NIT Spannmål nätverk, bondbönor

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra avgifter
Spannmål
Pris, €:
Utan Moms: 527,00
Moms: 126,48
Totalt: 653,48

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Fukthalt och protein
Undersökningens längd: Årsavgift
Individuella identifiare: 51170 / L44038