Livsmedelsverkets prislista

NIT Spannmål nätverk, ryps

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra avgifter
Spannmål
Pris, €:
Utan Moms: 461,00
Moms: 110,64
Totalt: 571,64

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Fukthalt, olje och protein
Undersökningens längd: Årsavgift
Individuella identifiare: 51169 / L44037