Livsmedelsverkets prislista

NIT Spannmål nätverk, spannmål

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra avgifter
Spannmål
Pris, €:
Utan Moms: 1461,00
Moms: 350,64
Totalt: 1811,64

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Fukthalt, protein, stärkelse (vete och korn) och hektolitervikt
Undersökningens längd: Årsavgift
Individuella identifiare: 51168 / L44036