Livsmedelsverkets prislista

Ett råpartis renhet, spannmål: renhet 60 g och bestämning av antal frön 500 g, vägledende analys

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 33,00
Moms: 7,92
Totalt: 40,92

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Renhet, spannmål: renhet 60 g och bestämning av antal frön 500 g, vägledende analys
Individuella identifiare: 51167 / L42069