Livsmedelsverkets prislista

Avbrutning av renhetsanalys och andra analyser för prover av vallbaljväxter, vallgräsväxter och vallväxter för basutsädesklassen

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 60,00
Moms: 14,40
Totalt: 74,40

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Avbrutning av renhet och bestämning av antalet frön av andra växtarter för prover av vallbaljväxter, vallgräsväxter och vallväxter för basutsädesklassen när kvalitetskrav upplyller inte. Inneholler också avbrutining av andra analyser.
Individuella identifiare: 51165 / L42947