Livsmedelsverkets prislista

Deoxynivalenol (DON) -snabbtest

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Kvalitetsanalyser
Spannmål
Pris, €:
Utan Moms: 77,81
Moms: 18,67
Totalt: 96,48

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: Högst 2 veckor
Individuella identifiare: 51163 / L44034