Livsmedelsverkets prislista

Undersökning av nematoder genom silning av växtprovet och identifireing av nematodarten

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Växtskadegörare
Nematoder (andra än potatisnematoderna)
Pris, €:
Utan Moms: 93,85
Moms: 22,52
Totalt: 116,37

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: 2-14 dygn
Individuella identifiare: 51162 / L45015