Livsmedelsverkets prislista

Undersökning av virussjudomar hos potatis i ett parti: 100 knölar, 10 delprov, 1 virus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Växtskadegörare
Virussjukdomar hos potatis
Pris, €:
Utan Moms: 233,88
Moms: 56,13
Totalt: 290,01

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: 2-14 dygn
Individuella identifiare: 51161 / L45014