Livsmedelsverkets prislista

Testning av förekomsten av virusinfektioner med en bredbasig metod som identifierar viruskategorier

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Växtskadegörare
Virussjukdomar
Pris, €:
Utan Moms: 153,02
Moms: 36,72
Totalt: 189,74

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: 2-14 dygn
Individuella identifiare: 51160 / L45013