Livsmedelsverkets prislista

Bestämning av en dold infektion av mörk och ljus ringröta i enlighet med direktiv 93/85/EEG i ett parti på 200 knölar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Växtskadegörare
Bestämning av en dold infektion av mörk och ljus ringröta i ett symptomfritt potatisparti
Pris, €:
Utan Moms: 153,02
Moms: 36,72
Totalt: 189,74

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: 4-5 dygn
Individuella identifiare: 51159 / L45012