Livsmedelsverkets prislista

Identifiering av växtsjukdomar med en lämplig analysmetod (såsom odling på agarplatta, antikroppstester, molekylbiologiska metoder etc.)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Växtskadegörare
Övriga växtsjukdomar
Pris, €:
Utan Moms: 153,02
Moms: 36,72
Totalt: 189,74

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: 2-14 dygn
Individuella identifiare: 51158 / L45011