Livsmedelsverkets prislista

Identifiering av svampsjukdomar med mikroskopi och svampodling

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Växtskadegörare
Svampsjukdomar på pryddnads- och grönsaksväxter
Pris, €:
Utan Moms: 93,85
Moms: 22,52
Totalt: 116,37

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: 2-14 dygn
Individuella identifiare: 51157 / L45010