Livsmedelsverkets prislista

Identifiering av insekter och kvalster

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Växtskadegörare
Insekter och kvalster
Pris, €:
Utan Moms: 40,50
Moms: 9,72
Totalt: 50,22

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: 1-2 dygn
Individuella identifiare: 51156 / L45009