Livsmedelsverkets prislista

Identifiering av en virussjukdom med en snabbmetod

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Växtskadegörare
Virussjukdomar på prydnads- eller grönsaksväxter
Pris, €:
Utan Moms: 30,30
Moms: 7,27
Totalt: 37,57

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: 1-2 dygn
Individuella identifiare: 51155 / L45008