Livsmedelsverkets prislista

Ett råpartis grobarhet efter provbetning, spannmålsprov, (siktas, nedre siktet 1,5 mm)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 32,16
Moms: 7,72
Totalt: 39,88

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Ett råpartis grobarhet, i vilken ingår siktning och provbetning i Eviras laboratorium som förbehandling, vägledande analys
Undersökningens längd: Groningstid för den art som undersöks + högst 5 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51154 / L42936