Livsmedelsverkets prislista

Vägledende grobarhet efter provbetning: spannmål, rybs, raps.

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra laboratorieanalyser
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 36,39
Moms: 8,73
Totalt: 45,12

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Grobarhet efter provbetning på kundens begäran i Eviras frölaboratorium av ett inofficiellt fröprov, vägledande analys.
Undersökningens längd: Grobarhet efter provbetning av ett inofficiellt fröprov. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51153 / L42935