Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket för korn: Flygsot och strimsjuka hos korn och bladfläcksjuka

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningspaket för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 146,18
Moms: 35,08
Totalt: 181,26

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Undersökningspaket för officiella kornprov för certifiering: Flygsot och strimsjuka hos korn och bladfläcksjuka
Individuella identifiare: 51150 / L42932