Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket:Grobarhet efter provbetning: spannmål, rybs, raps.

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningspaket för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 46,46
Moms: 11,15
Totalt: 57,61

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Grobarhet efter provbetning på kundens begäran i Eviras frölaboratorium av ett officiellt prov för certifiering.
Undersökningens längd: En del av de obligatoriska undersökningarna av ett officiellt prov för certifiering. Tid som krävs=artens grobarhetstid + högst 4 arbetsdagar.
Individuella identifiare: 51149 / L42931