Livsmedelsverkets prislista

Grobarhet: överårig fröblandning: 4 sorter i blandningen (ej timotej).

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Fröblandning
Pris, €:
Utan Moms: 184,47
Moms: 44,27
Totalt: 228,74

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Grobarhetsbestämning för överårig fröblandning för certifiering:4 sorter i blandningen (ej timotej). Priset för grobarhetsbestämning för överåriga fröblandningar sänks med 25 % om tre eller flera sorter ingår i fröblandningen.
Individuella identifiare: 51147 / L42929