Livsmedelsverkets prislista

Grobarhet: överårig fröblandning: 2 sorter i blandningen (ej timotej).

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Fröblandning
Pris, €:
Utan Moms: 123,89
Moms: 29,73
Totalt: 153,62

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Grobarhetsbestämning för överårig fröblandning för certifiering: 2 sorter i blandningen (ej timotej).
Individuella identifiare: 51145 / L42927