Livsmedelsverkets prislista

Grobarhet: överårig fröblandning: 4 sorter i blandningen, timotej som en av dem.

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Fröblandning
Pris, €:
Utan Moms: 169,88
Moms: 40,77
Totalt: 210,65

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Grobarhetsbestämning för överårig fröblandning för certifiering: 4 sorter i blandningen, timotej som en av dem. Priset för grobarhetsbestämning för överåriga fröblandningar sänks med 25 % om tre eller flera sorter ingår i fröblandningen.
Individuella identifiare: 51143 / L42925