Livsmedelsverkets prislista

Grobarhet: överårig fröblandning. Tre sorter i blandningen, timotej som en av dem.

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Fröblandning
Pris, €:
Utan Moms: 123,43
Moms: 29,62
Totalt: 153,05

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Grobarhetsbestämning för överårig fröblandning för certifiering. Tre sorter i blandningen, timotej som en av dem. Priset för grobarhetsbestämning för överåriga fröblandningar sänks med 25 % om tre eller flera sorter ingår i fröblandningen.
Individuella identifiare: 51142 / L42924