Livsmedelsverkets prislista

Grobarhet: överårig fröblandning. Två sorter i blandningen, timotej som andra.

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningar för certifiering
Fröblandning
Pris, €:
Utan Moms: 102,63
Moms: 24,63
Totalt: 127,26

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Grobarhetsbestämning för överårig fröblandning för certifiering. Två sorter i blandningen, timotej som andra.
Individuella identifiare: 51141 / L42923