Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket: För förhandsgarantibevis (renhet, grobarhet efter provbetning i sand eller mull , 1000 kornsvikt, fukthalt med stickprov).

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Undersökningspaket för certifiering
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 206,60
Moms: 49,58
Totalt: 256,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Undersökningspaket för ett officiellt prov för certifiering med förhandsgarantibevis: (renhet, grobarhet efter provbetning i sand elle mull, 1000 kornsvikt, fukthalt med stickprov). Utförs som brådskande.
Undersökningens längd: Undersökningspaket av ett officiellt prov för certifiering med förhandsgarantibevis. Utförs som brådskande.
Individuella identifiare: 51140 / L42922